24/06/2011 13:29

ODF 1.2 ingediend als Candidate OASIS Standard (COS)

OASIS ODF TC

OASIS heeft aangekondigd dat de specificatie van OpenDocument Version 1.2 zoals vervaardigd door de OASIS Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Technische Commissie vandaag de 60-dagen lange COS publieke reviewperiode ingaat die direct voorafgaat aan een stemming onder alle OASIS-leden om goedkeuring als OASIS Standaard.ODF is een van de eerste standaarden die te maken heeft met deze nieuwe procedure binnen OASIS, waarmee OASIS extra zorgvuldigheid wil betrachten ten aanzien van nieuwe standaarden.

Leden van de OpenDocument TC stemden in maart 2011 ervoor om OpenDocument v1.2 Committee Specification (CS) voor te dragen als Candidate OASIS Standard (COS), waarbij aan een aantal voorwaarden van het proces voor een dergelijke COS-indiening moest worden voldaan. Dat houdt onder meer in dat alle schema's en XML instanties welgevormd/valide zijn; dat de standaard actief gebruikt wordt; dat er voorafgaand al sprake is van afdoende publieke review; een historisch overzicht van disposities; etc. Details van het indieningsverzoek zijn online beschikbaar voor publieke inspectie.

Commentaar kan door iedereen worden ingediend bij de TC via de OASIS TC Commentaarfaciliteiten die gevonden kan worden op http://www.oasis-open.org/committees/comments/index.php?wg_abbrev=office

Na deze zestigdaagse reviewperiode, die eindigt op 22 augustus 2011 is er een laatste veertien dagen durende stemperiode waarna ODF 1.2 ten langen leste een OASIS standaard zal zijn.